Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Gizlətmirəm zənglərimi birindən – Arzu Hüseynin şeirləri
2288
05 Fevral 2020, 08:43
  Artkaspi.az saytı Arzu Hüseynin şeirlərini təqdim edir:
 
  Adam elə darıxır ki...

Salam, ömrüm, biz tərəfə qar yağır,
Don vurubdu üst qatını dənizin.
Adam elə köpək kimi darıxır,
Adam elə darıxır ki, əzizim...
 
Baxırsan ki, quş yuvası yiyəsiz,
Baxırsan ki, ağacların barı yox.
Yaşayırsan "bəlkə"lərsiz, "niyə"siz,
Yaşayırsan, yarı varsan, yarı yox.
 
Bürünürsən keçən ilki pencəyə,
"Üşüyərsən" – deyənin yox sazaqda.
Gizli-gizli ağlayırsan gecəyə,
Gülür sənə küçədəki uşaq da.
 
Baxırsan ki, dağınıqsan, pintisən,
Yaşadığın qəfəsmidir, odamı?
Tanımırsan öz özünü indi sən,
Tanımırsan güzgüdəki adamı.
 
Salam, ömrüm, biz tərəfə qar yağır,
Don vurubdu üst qatını dənizin.
Adam elə köpək kimi darıxır,
Adam elə darıxır ki əzizim...
 
       Qorxma

Qorxma, daha bir kimsəni sevmirəm,
İsidən yox fəsillərin qışında.
Qorxma, daha gücüm də yox gəzdirəm,
Başqasını ürəyimin başında.
 
Qorxma, daha telefonum hey susur,
Gizlətmirəm zənglərimi birindən.
Qorxma qəlbim həsrətinə uduzur,
Bağlanmıram adamlara dərindən.
 
Qorxma, indi soluxubdur bənizim,
Kim tanıyar məni belə görəndə?
Qorxma gülüm, gecə kimi səssizəm,
Gülüşümü itirmişəm dünəndə.
 
Qorxma, hələ bəriyədir yollarım,
Səfərimi uzaqlara salmıram.
Qorxma, hələ sağalmayıb qollarım,
Özgəsini ağuşuma almıram.
 
Qorxma, gözüm açılmır ki gün görəm,
Göz yaşımı şeirlərə sıxıram.
Bax beləcə hər gün bir az ölürəm,
Hər gün bir az həyatından çıxıram...
 
 

      Bundan sonra alınmaz
 
İçkilərdə ovudursan qəlbini,
Duman-duman siqaretdə itirsən.
Min bir dəfə qayıdırsan yanıma,
Min bir dəfə üz çevirib gedirsən.
 
Yollar daha əzbərləyib izini,
Telefonun zənglərimə qapalı.
Hələ məğrur aparırsan özünü,
Hələ səndə ürəyimin açarı.
 
Məktublarım giley dolu fikirlər,
Məktublarım ürəyimin qisası.
Aramızda məsafələr tikilər,
Xəbərimiz olmaz belə, qadası.
 
Heyrətimnən yıxılmısan heçliyə,
Ümidimin qanadı yox uçmağa.
Ürəyində küçə yoxdur keçməyə,
Ürəyinin qapısı yox açmağa.
 
Bizim üçün bitib daha kəlmələr,
Hisslərimiz min vüsalla ovunmaz.
Çox çalışdıq, bu qədəri bəs edər,
Bundan sonra alınmaz e, alınmaz.
 
 ***
 
Bilmirəm nə vaxt itirib,
Nə vaxt unutmuşam məni.
Bilmirəm hansı qapıdan,
Küçəyə atmışam məni,
 
Alnımda bəxtim yazılıb,
Qazılıb qəbrim, qazılıb. 
Görəsən, kimə qısılıb,
Kimdə ovutmuşam məni? 
 
Qəliz sirr deyil ki qanım,
Çoxdan bəlli idi sonum.
Məni sorma, qurban olum
Ucuza satmışam məni.
 
Ümüd varmıdır sabaha?
Bürünmüşəm dərdə, aha.
Məni tapşırıb Allaha,
Göylərə tutmuşam məni.
 
  Ümidsiz

Mən bu kainatdan üzüb getməyə,
Bəm bəyaz yelkənli gəmi istədim.
Əl açıb Tanrıdan xəstə qəlbimi,
Körpəcik istədim, yeni istədim.
 
Baxtım göy üzünün aydınlığına,
Baxdım qollarımı qanad görmədim.
Verdiyim qisməti, verdiyim bəxti,
Geri qaytaranda abad görmədim.
 
Eləcə Allaha tapşırdım məni,
Eləcə payıza əmanət dedim...
Bu yolu, cığırı ziyan dünyada,
Bircə yol səadət bəri olmadı.
Bu qədər adamı olan dünyada,
Bağrıma basmağa biri olmadı.
Addımım qısaldı yol ayrıcında,
Addımım itirdi qətiyyətini...
    
  Sevməsən də unutma
 
Yoxdur daha baxışında doğmalıq,
Xəyanətlər sildi səndə izimi.
Adam kimi sevgili də olmadıq,
Adam kimi nə olduq ki..,
düzdümü?
 
Unutdunmu qoxladığın telləri?
Darıxdımı gözlərində uzaqlar?
Gəlirsənsə, yarı yoldan dön geri,
Qollarımda bir gecəlik qonaq var!
 
Boğazıma dirəndikcə yalanlar,
Qabığımdan soyuluram, çıxıram.
Yastığımda uyuyurlar ilanlar,
Yastığıma baş qoymağa qorxuram.
 
Nə qalıbdı dünənindən əlində?
Xatirələr qan gölüdür, uzaq dur!
Bilirəm ki.., bilirəm ki, sənin də
Yatağında elə həmin sazaqdır.
 
Mən vüsalı gətirmirəm dilə də,
Demirəm ki, qaranlıqda çıraq var.
Qarşılaşsaq, ürəyimdə hələ də,
Üşüməyə ikimizə otaq var...
 
Barmaqlarım saçlarımda azıbdır,
Əllərini saçlarınla ovutma!
Yox, unutma, xatirələr yazıqdır.
Sevməsən də..,
sevməsən də unutma!

  Nikotin

Bütün əvvəllərin yolu sonadır,
Bitəcək həvəsi görüşlərinin.
Ayrılıq azacıq nikotin dadır,
Tərkibi qatrandır öpüşlərinin.
 
Mən ki, ta əvvəldən ürəyi qırıq,
Axı nə biləsən, hardan biləsən?
Sən vüsal donunda gələn ayrılıq,
İndi həsrətinlə nəfəs-nəfəsəm.
 
Yığıldı köksümə dərd yumaq-yumaq,
Əsən külək mənəm, yağan qar mənəm.
Axı necə olur həmişə, ancaq,
Bütün səbəblərə günahkar mənəm?
 
Qürurum ucuzmuş, vüqarın baha,
Böyük duyğuların ruhu kiçilib.
Qorxma, çıxmayacam qarşına daha,
Qorxma, yolsuzluqda qapı açılıb...
 
Adımı dəli qoy, ya da sərsəri,
Min bir bəhanə tap qınağa, kinə.
Bütün kədərimin yolu sənədi,
Bütün qəzəbinin ünvanı mənəm...
 
Daha əvvəlki tək gətirmirəm tab,
İndi ahlarıma mücrüdü sinəm.
Hayandan baxsan da, bəllidir cavab,
Bu eşqin uduzan tərəfi mənəm.
 
Bütün əvvəllərin yolu sonadır,
Bitəcək həvəsi görüşlərinin.
Ayrılıq azacıq nikotin dadır,
Tərkibi qatrandır öpüşlərinin.
 
***

Min kərə zamandan imdad istədim,
Min kərə əyildim xatirələrə.
Bağışla vaxtında gələ bilmədim,
Qatarlar gecikir sizin şəhərə.
 
Yolların yaddaşı yox imiş demə,
Silinib izlərin, sənə kim çatar?
Qəlbini titrədər bir fit səsinə, 
İzsiz biyabanda azmış bir qatar.
 
Bilmirəm ölüyəm yoxsa diriyəm,
Sənsiz yaşamağı başa salsana?
Gecikmiş qatarın sərnişiniyəm,
Açıb qollarını qarşılasana.
 
İtib arzularım dumanda, çəndə.
Təpədən dırnağa dərdəm, qəhərəm.
Mən qadın deyiləm, əslində, məndə
Qatarı gecikən qərib şəhərəm.
 
 

  Birdə inanmaq

Mənim darıxmağa adamım yoxdur,
Elə tələsməyə görüş yerim də.
Bütün sevinclərim düyünə dönüb,
İlişib alnımın qırış yerində.
 
Ovuda bilmirəm halsızlığımı,
Yarpağa dönürəm saralıb düşən.
Mən ki bu dünyaya yalqızlığımı,
Özümlə bərabər pay gətirmişəm.
 
Duyduğum vədlərə inanmam daha,
Sözlərin qüdrəti sovruluncadı.
Həvəsim qalmayıb qanad açmağa,
Çətini bir dəfə yoruluncadı. 
 
Qovuram fikrimdən kor gümanları,
Qayğılı gözlərim hələ yol çəkir.
Çətindir unutmaq yaşananları,
Təzədən birinə inanmaq təki.
 
  Darıxanların şeiri

Yaddaşının dərd yerində azarsan,
Həsrət olub gözlərində durulsam.
Bircə kəlmə gəl görüşək, yazarsan,
Mənim üçün darıxmaqdan yorulsan.
 
Nəyə gərək vüqarına sığınmaq?
Bəlkə, bir gün sıfırlayaq dünəni?
Uduzursan, uduzursan, ay axmaq,
Qüruruna uduzursan sən məni.
 
Qayıtmağa nə cığır, nə yol qalar,
Ayılanda bu qazamat yuxundan.
Aramızda bir görüşlük ümid var, 
Gəl darıxaq adam kimi yaxından.
 
Daha səbrim qaya deyil, sınama,
Düzəlmərəm bircə dəfə qırılsam.
Bir səbəb tap qayıtmağa yanıma,
Mənim üçün darıxmaqdan yorulsan.
 
Olmazları aşacağıq güman et,
Qurban olum təkliyinə sarılma.
Mənim üçün darıxmağa davam et,
Mənim üçün darıxmaqdan yorulma.