Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Özbəkistanlı şairlərin İmadəddin Nəsimiyə həsr etdikləri şeirlər
2460
04 Dekabr 2019, 08:58
  Gülzirə Şərifova 
  Nəsimi
 
Böyük bir bayramdı türk dünyasında,
Seyid Nəsiminin doğum ilidir.
Şeiri olduğundan türk libasında
Özbək də o mərdi öz oğlu bilir.
 
Yazıb-yaradıb o Azərbaydanda,
Tərənnüm edərək var həqiqəti.
Nəvaları axır bu gün də qanda,
Heyrətə gətirib bəşəriyyəti!
 
İnsanlığın şərəf salnaməsində
Əyilməz qürurun timsalıdır  o!
Əsrlərin qızıl səhifəsində
Mərdlik və cəsarət əmsalıdır o!
 
 
 
 
 Gülşən Rəhim 
***
Hər bir könül
Kəşf edərkən Allahını,
Yolun çətin tapsa,
İrad tutmayın!
Axı, gün keçirir o,
Öz böyük əsrində,
Haqqın gəzən ürəyin
Balaca qəsrində...
Haqqa çətin yol tapıb
Zamanımı azmam,
Təriqətə yetişmiş
Kənan şeyxi, ya Züleyxası...
Həqiqətə qovuşmuş
Haqqın Mənsur Həllacı...
Mənim sınıq könlüm,
Divanə könlüm
Kimdi axı, azmanların yanında?!
Çətin tapar, əlbəttə,
Azadlığın mürşidsiz.
Di gəl ki, ondan gec-tez
Bir tufan gözlənməkdə...
 
  Orman Sabir 
  Azərbaycan bülbülü
 
Azər bülbülü səndən
Xoş nəvalar gözlədik.
Türkcə şirin ləhcəndən
Söz dürlərin özlədik.
 
Şeirin şahı idin,
Dərdlilərin dərmanı.
Yurdumun ahı idin,
Eşqin canlı dastanı.
 
Gətirdi dar altına
Haqqa olan məhəbbət.
Mənsur Həllac ardınca
Sənə yetişdi növbə.
 
Dinləyib dediyini,
Könüllər çəkdi fəryad.
Kimi qətl etdiyini
Bilmədi cahil cəllad.
 
Ah çəkdi yeddi iqlim,
Bülbülsüz qaldı gülşən.
Fitva verən müttəhim
Payın aldı tarixdən.
 
 
Nəvainin öydüyü
Pirlərin pirisən sən!
Füzulinin sevdiyi
Qəzəlin sirrisən sən.
 
Azərbaycan bülbülü,
Nəvaların sehirlər.
Gülşəndə hər bir gülü
Nəsimin məftun edər.
 
Özbək dilindən tərcümə edən: Akif  Azalp