Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Fikir yorğunlarıyıq – Sorğu
955
13 Fevral 2018, 14:47
 Artkaspi.az "Yaradıcı insan kimi fikir yorğunluğu keçirdiyiniz dönəmlər olurmu və həmin zaman kəsiyindən necə xilas olursunuz?" adlı sorğunu təqdim edir:

 
 
 Qismət: Əlbəttə, fikir yorğunluğu olur, iş rejimim elədir ki, bu qaçılmazdır. Xilas üçün konkret düstur bilmirəm, amma yüngül filmlərə baxıram - detektivlərə, komediyalara, video game-lər oynayıram, çalışıram elektron vasitələrdən maksimum az istifadə eləyim, yaxınlıqdakı parkda asta templə uzun-uzun gəzirəm...

 
 Elşad Ərşadoğlu: "Əlbəttə, çox olur. İndi insanların o qədər qayğıları, problemləri var ki, yaradıcı olmayan adamlar da fikir yorğunluğu keçirir. Qaldı ki, mənə, bu məsələdə xilaskarım əlahəzrət zamandır. Məncə, bütün ağrıların dərmanı vaxtdır...”  Əkbər QOŞALI: Yaradıcı olsun olmasın insan insandır və yorulmaq, digər canlılar kimi insana da xasdır, əlbəttə.  Ancaq sualın içində məhz "fikir yorğunluğu" olunca, məsələ bir qədər başqa rəng alır.
 "Fikir yorğunluğu” bəlkə bir qədər dartışmalı ifadə də sayıla bilər; əslində, fikir özü yaşamın bir parçasıdır; yönləndirilə, yönəldilə bilməyən fikir, elə fikrin özünün destruktal­laşmasına, bəlkə başqa fəsadlara səbəb ola bilər. 
  Deyək ki, yazarlar, ümumən yaradıcı insanlar üçün gecə vaxtı çalışmaq "gələnəyi”, "şakəri”  var, bu da normal yuxu ritmindən uzaqlaşmağa gətirib çıxarır. Digər tərəfdən yarımçıq qalmış əsər, özəlliklə irihəcmli əsərlər tamamlanmadan rahat  yuxu yaradıcı adam üçün xəyal kateqoriyasında bir olaydır…
 Yorğunluğu aradan qaldırmaqçün fikrin ruha, bədənə hakim olmasından deyil, bəlkə, daha çox, ruhun, bədən gücünün fikrin özünü aydınlatmasından, "tərbiyə etməsi”ndən danışmaq yanlış olmazdı. Yəqin, "sağlam bədəndə sağlam ruh olar”, "Sağlam ruh, sağlam bədəndə olar” və b. şəkildə oxuduğumuz, eşitdiyimiz kəlamların bir xətti də, fikir istehsalının şəklini də özündə ehtiva edir… 
 Necə deyərlər, hər kəsin fikir daşıma, fikri qəbuletmə gücü vardır; bəlkə bir çox hallarda, özümüz də bilmədən bu fikirdaşıma, qəbuletmə gücünü aşırıq... 
 Yaradıcılıq, duyğudan, düşüncədən başlayıb, fikirdən keçir, nəhayətdə əməli müstəvi üzərində maddiləşir. Yorğunluq olunca, fikir dağınıqlığı, toparlana bilməmək halları olur, təbii; təki fikir darlığı olmasın, qara fikirlilik olmasın. İçi-dışı işıqlı adamın fikri yorucu olmaz, sözü-söhbəti dolaşıq olmaz. 
  


 Qan Turalı: Hər bir insan, ələxsus yaradıcı insanlar həyatın bir yerlərində, istiqamətində, dövründə  fikir yorğunluğuna düşürlər. Bir nəfər gəlib Buddaya deyəndəki,  meditasiya edərkən fikrimi cəmləşdirə bilmirəm. Fikrim başqa yerlərə şaxələnir.  Budda ona cavab vermişdir ki, narahat olma keçəcək. Bir müddətdən sonra həmin adam gəlib Buddaya "bəli, doğurdan da keçdi, indi daha rahat meditasiya edə bilirəm” deyəndə o, cavab verir ki, "Narahat olma bu da keçəcək”. Yəni həyatda hər şey dövr edir. Yaradıcı böhranlar da, fikir yorğunluqları da. Hər şey bir-birini əvəz edir. Həyatda xoşbəxtlik də, iztirab da əbədi deyil. İnsan məhz buna alışmalıdır. Yalnız bu zaman o özünün ruhən yüksəlişinə nail ola bilər.

 
 
 Alpay Alpay: Belə hallar olur. Məsələn, indinin özündə eyni vaxtda iki hekayə yazıram və görürəm ki, primitiv alınır, birində sonluğu heç cürə tapa bilmirəm. Səbəbi beyin yorğunluğundadı. Çıxış yolunu başqalarının yazdığı əsərləri oxumaqda görürəm, hiss edirəm ki, onda beynim bir az dincəlir.
 
 Hazırladı: Aysu Kərimova