Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

“Məhtimqulu Fəraqi və Azərbaycan” kitabı işıq üzü görüb
844
27 İyun 2019, 11:27
 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən "Məhtimqulu Fəraqi və Azərbaycan” kitabı nəşr edilib. Kitab İnstitut Elmi Şurasının 14 iyun 2019-cu il tarixli 5 saylı iclas protokolunun qərarı ilə çap olunub. Kitabda ümumtürk klassik ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, türkmən xalqının mütəfəkkir şairi Məhtimqulu Fəraqinin Azərbaycanla bağlılığı, ədəbi irsinin ölkəmizdə nəşri və tədqiqi məsələlərindən bəhs edilir.

 

 Kitabın elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvidir. "Elm və təhsil” nəşriyyatında işıq üzü görmüş kitabın rəyçisi filologiya elmləri doktoru, professor Hüseyn Həşimli, məsul redaktoru isə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Töhfə Talıbovadır.
 284 səhifəlik kitab "Ön söz”, yeddi bölüm, nəticə və Azərbaycan, türkmən, türk, rus dillərində 283 sayında ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.