Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Məhsəti Gəncəvi "Rübailər"
1852
18 Yanvar 2017, 12:03