Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Mahmud Kaşğari "Divanü Lüğat-it-Türk" IV cild
1699
12 Yanvar 2017, 13:17