Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Frans Kafka "Seçilmiş əsərləri"
1595
05 Yanvar 2017, 17:18