Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Древнетюркский словарь
1750
30 Yanvar 2017, 17:03