Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Древнетюркский словарь
2241
30 Yanvar 2017, 17:03