Biz imzaları yox, əsərləri dərc edirik...

Buludxan Xəlilov "Mahmud Kaşğarinin "Divani lüğət-it-türk" əsərində etnonimlər"
2025
30 Yanvar 2017, 16:28
Xəbər lenti